Պատրաստի բետոնի շաղախների մատակարարում

ՄԼԼ Ինդասթրիզ կազմակերպությունը իրականացնում է բարձրորակ բետոնի  շաղախի մատակարարում Հայաստանի տարածքում: Կարճ ժամկետներում պատրաստի բետոնի շաղախը կմատակարարվի ուղիղ Ձեր շինհրապարակ:

Մեր սարքավորումները տեղակայված են քաղաքամերձ մի շարք տարածքներում: Սա մեզ հնարավորություն է տալիս բետոնի շաղախները ժամանակին հասցնել պատվիրատուներին և ապահովել  պահանջվող ծավալները:

Եթե Ձեր շինարարական աշխատանքները պահանջում են բետոնային շաղախի հատուկ խառնուրդներ, խնդրում ենք կապ հաստատեք մեզ հետ և մեր մասնագետները կկազմեն Ձեր պահանջներին համապատասխան բետոնային խառնուրդներ:

INSIGHT Internet Marketing Company