Մեխանիկական եվ էլեկտրական սարքավորումների (M&E) տեղակայման աշխատանքներ

ՄԼԼ Ինդասթրիզը մեծ փորձ ունի մեխանիկական և էլեկտրական համակարգերի նախագծման, ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներում: Քանի որ, մենք ներգրավված ենք եղել բազմաթիվ ծրագրերում՝ մեր մասնագետները կարող են կատարել այս աշխատանքները ոչ միայն տեղական չափանիշներին համապատասխան, այլև ըստ Ռուսական SNIP, Ամերիկյան (ASTM, NEC, NFPA, UPC), Բրիտանական և Եվրոպական չափանիշների:

Դուք կարող եք վստահել մեր կազմակերպության թիմերի կողմից Ձեզ առաջարկվող լավագույն լուծումներին և նրանք պլանավորված ժամանակահաըվածում Ձեզ համար կիրականացնեն մեխանիկական և էլեկտրական համակարգերի հետ կապված հետևյալ աշխատանքները՝

  • Տաք և սառը ջրի  համակարգի նախագծում և տեղադրում,
  • ներքին կոյուղային խողովակաշարերի համակարգերի նախագծում և տեղադրում,
  • ներքին էլեկտրական համակարգերի տեղադրում,
  • արտաքին կոյուղային և անձրևաջրերի հեռացման համակարգերի նախագծում և տեղադրում,
  • հակահրդեհային և ցայտաջրմուղային համակարգերի նախագծում և տեղադրում:
INSIGHT Internet Marketing Company