Շինարարական նախագծերի կազմում եվ դիզայն

ՄԼԼ Ինդասթրիզը ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն կողմից ունի հիդրո կառույցների և համակարգերի նախագծման աշխատանքների իրականացման լիցենզիա: Դա իր մեջ ներառում է նաև հետևյալ աշխատանքների շինարարական նախագծերի կազմում և դիզայն՝

  • Տաք և սառը ջրի մատակարարման համակարգեր,
  • ներքին և արտաքին կոյուղագծեր, և անձրևաջրերի հեռացման համակարգեր,
  • հակահրդեհային և հիդրանտ համակարգեր:

Իր հերթին, նախագծերի կազմումը իրականացվում է հետևելով գործընթացի բոլոր քայլերին, որոնք են՝

  • Հասկանալ հաճախորդների կարիքները,
  • Կազմել սկզբնական սխեմատիկ պլան,
  • Կազմել հիդրավլիկ հաշվարկները,
  • Կազմել վերջնական նախագիծը և տեխնիկական բնութագիրը,
  • Պլանավորել  և կազմել աշխատանքային  նախագծերը,
  • Փաստացի կառուցվածի գծագրեր և վերջնական փաստաթղթերի պատրատում:
INSIGHT Internet Marketing Company