Մեր Ծառայությունները

Իր գործունեության 8 տարիների ընթացքում ՄԼԼ Ինդասթրիզը շոշափելի արդյունքների է հասել մասնագիտացված շինարարական ծառայությունների տրամադրման ոլորտում:

Մեր ռեսուրսները թույլ են տալիս իրականացնել ցանկացած ծավալի շինարարական աշխատանքներ՝ անկախ շինության տեսակից: Մենք շինարարության բոլոր փուլերում խստորեն հետևում ենք սահմանված միջազգային ստանդարտներին, ապահովելով աշխատանքների իրականացման որակը և ժամկետային կատարումը:

Մենք հպարտ ենք ներկայացնել մեր հաճախորդներին և գործընկերներին հետևյալ շինարարական ծառայությունները.

  1. Հիմքի փորման և հողահեռացման աշխատանքներ,
  2. Երկաթբետոնե աշխատանքներ,
  3. Երեսպատման աշխատանքներ,
  4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ,
  5. Մեխանիկական եվ էլեկտրական սարքավորումների (M&E) տեղակայման աշխատանքներ,
  6. Պատրաստի բետոնի շաղախների մատակարարում,
  7. Բետոնի կաղապարների վարձակալություն և տեղակայման ծառայություններ,
  8. Շինարարական սարքավորումների եվ մասնագիտացված փոխադրամիջոցների վարձակալություն,
  9. Շինարարական նախագծերի կազմում և դիզայն,
  10. Հակահրդեհային համակարգեր:
INSIGHT Internet Marketing Company