Մեր Հզորությունները

ՄԼԼ Ինդասթրիզը Հայաստանի ամբողջ տարածքով մեկ իրականացնում է մի շարք լայնամասշտաբ նախագծեր: Ընկերության ընթացիկ կարողությունները և ներուժը ստեղծվում է ոչ միայն կազմակերպության սարքավորումների կամ մեքենաների հզորությունից, այլ հզոր կառավարչական, ինժեներական և տեխնիկական մասնագետների խմբից:

Մարդկային կապիտալի հզորությունը՝

Տեխնիկական և ինժեներական մասնագետներ - 34 հմուտ մանսագետներ

Ադմինիստրատիվ և սպասարկման աշխատակազմ - 84 արհեստավարժ անդամներ

Տեխնիկական Հզորությունը (որոշ աշխատանքների)`

Հողային աշխատանքներ – 9.000 մ3 ամսեկան (հաշվի է առնված  կոշտ/քարքարոտ հող - 5րդ կարգի)

Բետոնի արտադրություն (2 գործարան) – 5.000 մ3 ամսեկան

Երկաթբետոնե մոնոլիտ աշխատանքներ – 6.000 մ2 մակերես ամսեկան

Ամրանների մշակում - 500 տոննա, ամսեկան

Խողովակաշարեր – 3.000 գծային մետր ամսեկան (ներառում է զոդված մետաղ, PPR և PE խողովակներ)

Հակահրդեհային ցնցուղի (sprinkler) տեղադրում – 1.000 հատ ամսեկան

Գիպսակարտոնե պատեր և առաստաղներ - 10.000 մ2 ամսեկան

Ներկարարական հարդարման աշխատանքներ - 20.000 մ2 ամսեկան

Գրանիտե և կերամիկական  հատակասալերի տեղադրում – 5.000 մ2 ամսեկան

INSIGHT Internet Marketing Company