Առաքելություն և տեսլական

Առաքելություն

Լինել լավագույն հայկական ապրանքանիշը, ինչպես՝ որպես ընկերություն ընդհանրապես, այնպես էլ՝ որպես շինարարական կազմակերպության մասնավորապես, ճանաչված՝ Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:

Տեսլական

Մատուցել բարձրորակ շինարարական ծառայություններ մեր հաճախորդներին, ինչպես նաև հասարակությանը՝ որակյալ աշխատանքների, նորարարությունների և ժամկետներում կատարման միջոցով, և լինել այն աշխատանքային միջավայրը, որտեղ մեր աշխատակիցները կարող են աճել, կատարել իրենց ներդրումները և կայանալ:

INSIGHT Internet Marketing Company