Հիմքի փորման և հողահեռացման աշխատանքներ

ՄԼԼ Ինդասթրիզը հարուստ փորձ ունի փափուկ հողային, ինչպես նաև ժայռային քարոտ հիմքերի փորման աշխատանքներում:

Հողահեռացման և փորման աշխատանքներում մենք իրականացնում ենք հետևյալ աշխատանքները`

  • Շինհրապարակի հետազոտություն և գնահատում
  • երկրորդային հենարանային կառույցների տեղակայում և ցանկապատում՝ կանխելու հողի փլուզումը, ինչպես նաև հարակից շենքերի ու շինությունների  վնասները կանխում:
  • պայթեցումներ 7-րդ կատեգորիայի կամ ավելի ժայռոտ հիմքի կամ սալերի դեպքում: Եթե պահանջվի, ապա մանրամասն պլանավորման և նախագծման շնորհիվ այս մեթոդը նույնպես օգտագործվում է խիտ բնակեցված վայրերում:
INSIGHT Internet Marketing Company