«Ռենշին» բնակելի համալիր

Ռենշին տեղական զարգացման ընկերությունը պայմանագիր է կնքել ՄԼԼ Ինդասթրիզի  հետ, ըստ որի, մենք իրականացնում ենք նրանց գրասենյակի և բնակելի համալիրի հողային, բետոնային և ներքին հարդարման աշխատանքները:

Պատվիրատու - «Ռենշին» Ներդրումային և Շինարարական Ընկերություն

«...ՄԼԼ Ինդասթրիզ ընկերության աշխատակիցները հանձնարարված խնդիրներին միշտ ցուցաբերում են մասնագիտական մոտեցում և ունեն  բարձր պատասխանատվության զգացողություն ...ՄԼԼ ԻՆդասթրիզ ընկերության կողմից կառուցված շինությունները աչքի են ընկնում բարձր որակով և վարպետությամբ...»

Էդվարդ Մարության,,
Գլխավոր տնօրեն,
«Ռենշին» Ներդրումային և Շինարարական Ընկերություն

INSIGHT Internet Marketing Company